Alimenty - adwokatrybnikslask

Przejdź do treści

Menu główne:

 
Świadczenie alimentacyjne na dziecko
 
 
Do podstawowych obowiązków rodzicielskich należy zapewnienie dziecku wszystkiego, czego potrzebuje. Zaspokajanie potrzeb dziecka już od dnia jego narodzenia generuje różne koszty. Wraz z wiekiem dziecka, koszty te stają się coraz większe. Do ponoszenia kosztów związanych z wychowywaniem dzieci zobowiązani są wszyscy rodzice: zarówno ci, którzy są razem, jak i ci, którzy w pewnym momencie postanowili się rozstać. W przypadku tych ostatnich, kwestia staje się nieco skomplikowana. Wraz z rozwodem, koszty wychowywania dziecka rozkładają się w ten sposób, że rodzic pozostający z dzieckiem po prostu płaci za nabywane przedmioty i świadczenia, a rodzic nie mieszkający z dzieckiem płaci alimenty. Kwestia alimentów stanowi jeden z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego. Alimenty należą się nie tylko dzieciom urodzonym w małżeństwie. Do pobierania ich mają też prawo dzieci urodzone w nieformalnym związku. Prawa tego nabywają z dniem narodzin, a nie dopiero w momencie, gdy ojcostwo zostanie ustalone sądownie lub ojciec sam uzna dziecko. Świadczenie alimentacyjne na dziecko jest stałe i regularne. Oznacza to tyle, że dziecko stale ma prawo do pobierania go i powinno otrzymywać je regularnie, czyli co miesiąc. Uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów jest czynem zabronionym prawnie. Co więcej, rodzic płacący alimenty nie jest zwalniany z tego obowiązku w chwili, gdy dziecko stanie się dorosłe. Uchylenie alimentów może nastąpić tylko wtedy, gdy dziecko posiada majątek, który daje dochody zaspokajające wszelkie potrzeby dziecka. Alimenty mogą być uchylone także wówczas, gdy pełnoletnie już dziecko podejmie pracę zarobkową. Tak czy inaczej, uchylenie obowiązku alimentacyjnego następuje tylko i wyłącznie na wniosek rodzica zobowiązanego do ich płacenia. Wniosek taki, to pozew o uchylenie alimentów. Trzeba złożyć go w wydziale rodziny i nieletnich w sądzie rejonowym właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania lub przebywania dorosłego dziecka. Adwokat Katowice
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego